Szkoła Podstawowa nr 8 im. kpt. ż.w. Konstantego Maciejewicza

Szkoła Podstawowa nr 8 im. kpt. ż.w. Konstantego Maciejewicza

78-100 Kołobrzeg

ul. Bogusława X 22

tel. 94 352 46 24

E-mail: sekretariat@sp8kg.pl

Strona główna

Wniosek o konieczności zapewnienia opieki przez Szkołę Podstawową nr 8 w Kołobrzegu podczas pandemii COVID-19 dla dzieci z oddziałów przedszkolnych

Wniosek o konieczności zapewnienia zajęć organizowanych przez Szkołę Podstawową nr 8 w Kołobrzegu podczas pandemii COVID-19

Wniosek o konieczności zapewnienia opieki w świetlicy szkolnej przez Szkołę Podstawową nr 8 w Kołobrzegu podczas pandemii COVID-19 dla uczniów klas I - III 

 

Zapytanie ofertowe na wybór instytucji finansowej zarządzającej i prowadzącej Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK) wersja doc

Zapytanie ofertowe na wybór instytucji finansowej zarządzającej i prowadzącej Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK) wersja pdf

 

 

 Zarządzenia Prezydenta Miasta dotyczące rekrutacji

Druki dotyczące zapisów dzieci do klasy I

 

 

 

 

 

Informujemy, że oferujemy obiady na wynos w opakowaniach jednorazowych. 
Cena obiadu (obiad dwudaniowy) pozostaje bez zmian – 12,00 złotych, cena zawiera koszt opakowania.
Obiady można zamawiać pod numerem 662143828.
Istnieje możliwość zamawiania jednego obiadu, tygodniowego abonamentu lub miesięcznego.
Zamówień dokonujemy dzień wcześniej.
Obiady można odbierać :
Przy szkole nr 8 ul. Bogusława X – wejście z boku szkoły od parkingu, NIEBIESKIE DRZWI.
Przy szkole nr 5 ul. Arciszewskiego – wejście z boku szkoły od parkingu, BRĄZOWE DRZWI.
 
ADAMUS PHU

 

 Z poważaniem
Tomasz Szuwalski
mobile: 600-850-065
e-mail:  szuwalski@adamuskoszalin.pl
ADAMUS PHU Paweł Usidus
ul. Szarych Szeregów 1
75-130 Koszalin
NIP 669-228-68-94
www.adamuskoszalin.pl

 

Regulamin zdalnego i hybrydowego nauczania

 

Karta charakterystyki preparatu Trisept complex

 

Wykaz podręczników do kupienia rok szk. 2020-2021

 

Uwaga: Wniosek o przedszkola w wakacje (można dostarczyćw dowolnej formie do szkoły najpóźniej do 14 czerwca br.)

 

Do pobrania: 

1. Przedszkole

Procedyry bezpieczeństwa podczas zajęć w szkole w pandemii

Wniosek rodzicow o koniecznosci zapewnienia opieki przez szkołę

Załącznik do wniosku rodzica o zapewnienia opieki w szkole telefony

Oświadczenie o stanie zdrowia 

Klauzula informacyjna

Upoważnienie do odbioru dziecka po zakończonych zajęciach lub świetlicy

 

2. Zajęcia w zakresie edukacji wczesnoszkolnej

Procedyry bezpieczeństwa podczas zajęć w szkole w pandemii

Wniosek rodzicow o koniecznosci zapewnienia opieki przez szkołę dla klas I - III 

Załącznik do wniosku rodzica o zapewnienia opieki w szkole telefony

Oświadczenie o stanie zdrowia 

Klauzula informacyjna

Upoważnienie do odbioru dziecka po zakończonych zajęciach lub świetlicy

 

3. Zajęcia opiekuńczo-wychowawcze w świetlicy szkolnej

Procedyry bezpieczeństwa podczas zajęć w szkole w pandemii

Upoważnienie do odbioru dziecka po zakończonych zajęciach lub świetlicy

 

4. Zajęcia rewalidacyjne

Procedyry bezpieczeństwa podczas zajęć w szkole w pandemii

Wniosek rodzicow o koniecznosci zapewnienia opieki przez szkołę

Załącznik do wniosku rodzica o zapewnienia opieki w szkole telefony

Oświadczenie o stanie zdrowia 

Klauzula informacyjna

Upoważnienie do odbioru dziecka po zakończonych zajęciach lub świetlicy

 

4. Możliwość skorzystania z biblioteki szkolnej

Procedyry bezpieczeństwa podczas zajęć w szkole w pandemii

Procedury bezpieczeństwa korzystania z biblioteki szkolnej

 

5. Konsultacje dla uczniów

Zmiana konsultacji wynikająca z potrzeb uczniów. Konsultacje dla klas IV -VII obowiązują od 1 czerwca.

Wykaz konsultacji

Wniosek rodziców o koniecznosci zapewnienia dla ucz. IV- VIII

 Załącznik do wniosku rodzica o zapewnienia opieki w szkole telefony

Oświadczenie o stanie zdrowia 

Klauzula informacyjna

 

 

 

Do pobrania: Zarządzenie nr 18/2020 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 8 w Kołobrzegu z dnia 15.05.2020 r. w sprawie wprowadzenia Procedury zapewnienia bezpieczeństwa w oddziałach przedszkolnych w Szkole Podstawowej nr 8 w Kołobrzegu w związku z wystąpieniem COVID-19

 

Wytyczne przeciwepidemiczne Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 30 kwietnia 2020 r.

Wniosek rodziców o konieczności zapewnienia opieki przez przedszkole

 

Instrukcja realizacji zadań dydaktyczno-wychowawczych i opiekuńczych 

Załącznik nr 1 do Instrukcji

 

 

Komunikat Miejskiego zespołu Kryzysowego z dnia 11 marca 2020 r.

 

 

 

 

 

Rekrutacja  na rok szkolny 2020/2021

 

Zobacz naszą ofertę https://sp8kg.szkolnastrona.pl/p,22,rekrutacja-20202021 

 

Druki do zapisów dzieci do pobrania:  https://sp8kg.szkolnastrona.pl/index.php?c=getfile&id=183  

 

 

 

 

 

 

Gabinet doradcy zawodowego

Gabinet doradcy zawodowego, prowadzony przez mgr Klaudię Sokół, otwarty jest w każdy wtorek na 4 i 5 lekcji

Zapraszamy wszystkich chętnych do rozmowy, diagnozy czy porady uczniów oraz rodziców.