Szkoła Podstawowa nr 8 im. kpt. ż.w. Konstantego Maciejewicza

Szkoła Podstawowa nr 8 im. kpt. ż.w. Konstantego Maciejewicza

78-100 Kołobrzeg

ul. Bogusława X 22

tel. 94 352 46 24

E-mail: sekretariat@sp8kg.pl

Strona główna

  

 

 

Regulamin zdalnego i hybrydowego nauczania

Do pobrania: 

1. Przedszkole

Procedyry bezpieczeństwa podczas zajęć w szkole w pandemii

Wniosek rodzicow o koniecznosci zapewnienia opieki przez szkołę

Załącznik do wniosku rodzica o zapewnienia opieki w szkole telefony

Oświadczenie o stanie zdrowia 

Klauzula informacyjna

Upoważnienie do odbioru dziecka po zakończonych zajęciach lub świetlicy

2. Zajęcia w zakresie edukacji wczesnoszkolnej

Procedyry bezpieczeństwa podczas zajęć w szkole w pandemii

Wniosek rodzicow o koniecznosci zapewnienia opieki przez szkołę dla klas I - III 

Załącznik do wniosku rodzica o zapewnienia opieki w szkole telefony

Oświadczenie o stanie zdrowia 

Klauzula informacyjna

Upoważnienie do odbioru dziecka po zakończonych zajęciach lub świetlicy

3. Zajęcia opiekuńczo-wychowawcze w świetlicy szkolnej

Procedyry bezpieczeństwa podczas zajęć w szkole w pandemii

Upoważnienie do odbioru dziecka po zakończonych zajęciach lub świetlicy

4. Zajęcia rewalidacyjne

Procedyry bezpieczeństwa podczas zajęć w szkole w pandemii

Wniosek rodzicow o koniecznosci zapewnienia opieki przez szkołę

Załącznik do wniosku rodzica o zapewnienia opieki w szkole telefony

Oświadczenie o stanie zdrowia 

Klauzula informacyjna

Upoważnienie do odbioru dziecka po zakończonych zajęciach lub świetlicy

4. Możliwość skorzystania z biblioteki szkolnej

Procedyry bezpieczeństwa podczas zajęć w szkole w pandemii

Procedury bezpieczeństwa korzystania z biblioteki szkolnej

5. Konsultacje dla uczniów

Zmiana konsultacji wynikająca z potrzeb uczniów. Konsultacje dla klas IV -VII obowiązują od 1 czerwca.

Wniosek rodziców o koniecznosci zapewnienia dla ucz. IV- VIII

 Załącznik do wniosku rodzica o zapewnienia opieki w szkole telefony

Oświadczenie o stanie zdrowia 

Klauzula informacyjna

Do pobrania: Zarządzenie nr 18/2020 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 8 w Kołobrzegu z dnia 15.05.2020 r. w sprawie wprowadzenia Procedury zapewnienia bezpieczeństwa w oddziałach przedszkolnych w Szkole Podstawowej nr 8 w Kołobrzegu w związku z wystąpieniem COVID-19 

Wytyczne przeciwepidemiczne Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 30 kwietnia 2020 r.

Wniosek rodziców o konieczności zapewnienia opieki przez przedszkole

 

 

Instrukcja realizacji zadań dydaktyczno-wychowawczych i opiekuńczych 

Załącznik nr 1 do Instrukcji

 

 

 

 

Aktualności